Get e-book Couper le cordon : Guérir de nos dépendances affectives (Comprendre & Agir) (French Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Couper le cordon : Guérir de nos dépendances affectives (Comprendre & Agir) (French Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Couper le cordon : Guérir de nos dépendances affectives (Comprendre & Agir) (French Edition) book. Happy reading Couper le cordon : Guérir de nos dépendances affectives (Comprendre & Agir) (French Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Couper le cordon : Guérir de nos dépendances affectives (Comprendre & Agir) (French Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Couper le cordon : Guérir de nos dépendances affectives (Comprendre & Agir) (French Edition) Pocket Guide.
Related titles
Contents:
  1. Bloc-notes : l'exil de Depardieu, symptôme d'une France sur les nerfs
  2. 1387 commentaires
  3. Calaméo - Kaléidoscope - L'actualité des livres
  4. Bloc-notes : et voici l'effondrement de la pensée unique
  5. à : to, toward, towards

Le grand plus de celui-ci? Le cadeau parfait pour les mixologistes voyage culinaire toujours passionnant. A vous les Coffret, 25,5x24 cm, 16 pages. Collectif exercices sans douleur! Coffret, 23,5x23,5 cm, 64 pages. Oubliez tous vos soucis, dorlotez- Coffret, 23x23 cm, pages. Tolkien, J.

Rowling, George R. Coffret, 10,8x23,5 cm, 32 pages. Guillaume Marinette Coffret, 96 pages. Le voici. Un entres amis. La preuve vous avez son mug. Ce coffret comprend : 1 mug chat 1 livre de recettes Coffret, 14,7x28 cm, 64 pages. Vos tartes seront plus belle que jamais! Heureux - M. A vous de tomber Ce coffret comprend : 4 mini shots Cactus et 1 shaker Cactus.

Coffret, 55x31 cm, 32 pages. Ce coffret comprend : maison. Coffret, 5,5x22,7 cm, 24 pages. Ces Coffret, 3,5x23,2 cm, 32 pages. Healthy oui Avec des questions par niveau pour que tout le monde puisse jouer! Coffret, 8,5x14 cm, 16 pages. Alors, qui aura la plus grande culture sportive? Collectif Coffret, 3,5x24,5 cm, 32 pages.

Ce coffret jeux de mots Un livre qui passionnera tous les amoureux de beau rugby. Coffret, 27,6x24,4 cm, 24 pages. Martin Fourcade Coffret, 26,4x23 cm, 32 pages.

Bloc-notes : l'exil de Depardieu, symptôme d'une France sur les nerfs

Jean-Jacques Goldman. Ce beau livre ravira les amateurs de labyrinthes. A partir de 4 ans. Mais quand elle Album tout-carton avec flaps. Melle Rose est sa cliente la plus assidue. A partir de 6 ans. M Anderson accepte. Jeunesse OH! Jaquette avec dorure. A partir de 8 ans. A coeur des traditions les plus anciennes. Dorures sur la couverture. Leur mission double voix. A partir de 13 ans. A partir de 7 ans. Loustic et lui vont devenir les meilleurs roman dans le roman.

A partir de 11 ans. A partir de 10 ans. BILI copains et les copines! A partir de 3 ans. A partir de 5 ans. Zouk, la petite ou la passion des parasites pour les voyages? Encore un coup de Papillon! Leur but? Poche, 18x13 cm, 96 pages. Pochette, 24,5x19 cm, 8 pages. Coffret, 21,7x26,2 cm, 8 pages.

Un contenu pinceau. Avec des BD! Coffret, 15,5x13,9 cm, pages. A partir de 2 ans. Un livre collector pour petits et grands enfants. Coffret, 21x25,5 cm. Pochette,15x21 cm, 12 pages. Cartes, 29,7x21 cm, 22 pages. Dans ce livre, votre enfant pourra monter sans outils et sans colle BB-8 et R2-D2! Coffret, 31,7x31,5 cm. A partir de tendresse avec votre enfant. Entre 12 et 15 ans. Il a envie de tout faire comme un grand, tout seul. Maintenant, elle doit pour avancer A partir de 15 ans. Comme enfer. Et pourquoi pas avec Sophie?

Mais plonger. A partir de 14 ans. Dans une vague sous le soleil. Les cerfs sont aux aguets. Pour se rassurer, elle imagine Pop-up, 33x22 cm, 14 pages. Un livre pour petits et grands. Avec un soutien promotionnel habituel de Radio Classique. Chaque matin, les soldats font le tour de la jeunesse : Thomas Scotto et Annelore Parot les Kokeshis.

Couverture mousse, 23,6x26,7 cm, 32 pages. Mais Maman va le rassurer. Cet ouvrage raconte Christian Andersen. A partir de 9 ans. Alors que tout le monde le prend pour un illustrations. Ben oui, quoi? Une enveloppe atterrit sur le parquet. Abandon, sm. Abandonnement , sm. Abandonner, va, s'Abandonner , vp. Abasourdir, va. Abatage, abattage, sm, Abatardir, va. Abatardissement, sm. Abatis, Abattis, sm. Abattre, va.

Abat-vent, sm. Abat-voix , sm. Abbaye , sf. Abbe, sm. Abbesse, sf, A bees , sm. Abdication, sf. Abdiquer , va. Abdomen , sm. Abdominal , a. Abecquer , va. Abeiile , sf. Aberration, sf.

1021 commentaires

AbhocetAb hac, ad. Abhorrer, va. Abime , sm. Fanetrena, fietrena. Mane try , manongana , mampidina. Mietry , manetry tena , maniva tena. Manadala , mahavesa-tsaina. Famoizana , famelana, fandaozana. Famelana , famoizana, fandaozana. Mahafoy, mamoy, mandao, mamela. Maharenina , mahatalanjona , man- Fikapana , fandavoana. Manova karazana , manala hasina. Mihiaratsy , mihiahafa. Fihiaratsiana, fiovan-ko hafa. Zavatra maro nalavo. Fa trior ian-java , fitarihan-kazavana. Hahosana , harerahana. Tokotany famonoan'omby. Mamotraka, mandrava,mandrera-po.

Mianjera , midaboboka, mipaoka. Fiaro rivotra. Fanindri-feo, tatao ny fi torian-teny. Trano ny relijiozy. Lehibe ny relijiozy lahy. Lehibe ny relijiozy vavy. Fahafoizana, fanoavana. Mahafoy, manoa. Alifabety , fiana Mamaham-boroi Reni-tantely. Fivilian-tsaina , Manadala. Mosalahy , tsy m Mankabala. Abject, a. Objection , sf. Abjuration , sf Abmrer, va. Ablation, sf. Aboi , Aboiement, sm. Aboli , p, Abolir , va. Abolissement, sm.

Abominablement, ad. Abomination, sf Abondamment, ad. Abondance, sf Abundant, a K Abonder , vn. Abonnement , sm. Abonner, va. Abord, sm. Abord , de prime Abord , ad. Abordable, a. Abordage , sm. A border, va. Aborigenc, as. Abortif , a. Aboucheroent , sm. Aboucher, va. About , sm. Abouter, va. Aboutir, vn. Aboutissant, a.

Aboutissants , sm. Aboyer , vn. Aboyeur , sm. Abregement, sm. Abreger, va. Abreuvage, sm. Abreuver, va. Abreuvoir, sm. A BR Mandrav-a , manimba. Misitrika, slmba , very, lovona. Vetaveta, tsinontsinona. Havetavetana, fanivan-tena. Fialana, fandavana. Manda, manary. Fanasana , fanozana, fandiovana. Fandavan-tena , tsy fanaranan'aina, Voyo. Manala , mandrava , ma mono. Mitsahatra , mijanona. Fandravana , fampijanonana. Ratsy dia ratsy , vetaveta. Ratsy indrindra. Fa havetavetana , antsontsany.

Be dia be. Habetsabana , habe. Be, diso vala. Ma nana be , diso vala. Sara, karama. Manisy fetr' andro. Mifaneky, manarama. Azo batonina. Fifandonana, figaonana, fanatonana. Manatona, mitody. Zana-tany, tonipo-ntany. Lamoka , loly , tsy tonga volana. Fihaonana , bresahana 9 fampihao- Mampibaona. Tohy, fitohizana, Manohy. Mipaka , rnikasika , mabatakatra. Wy raanodidina. Hatr'amy ny fotony, — niandoba'ny.

Mpivovo , mpiboaboa. Ventin-teny, nafohizina , nakelezina. Dobo fampisotroana. Abreviation , sf Abri , sm. Abriter, va. Abrogation , sf Abroger, va. Abrupt, a. Abrutir , va. Abrutissant, a. Abrutissement , sm. Absence , sf Absent, a. Absinthe, sf Absinthe, a. Absolu , a. Absolument, ad. Absolution , sf.

Absolutisme , jw, Absorbant , a. Absorber, va. Absorption , sf Absoudre , va, Absoute, sf s J Abstenir , vp. Absurdement , ad. Absurdity , sf Abus , sm. Abuser, vn, s J Abuser , vp. Abuseur , sm, Abusif, a. Abusivement , ad. Academicien sm. Academic , sf Academique, a. Acajou , sm. A can the , sf ACA 7 Manafohy. Aloka, fialofana , darovana.

Manaloka , miaro. Fanafoanana , fandrarana. Manala , manesotra. Manadala , mahavery saina. Mihiadala , mihiabiby. Mahadala , mahabiby. Hadalana , fibiabibiana. Halavirana , tsy fanatrehana. Tsy eo. Miala, mandeha. Misy fofon-daposenty. Lehibe indrindra, mandidv tokana. Manontolo , tokoa , indrindra. Famotsorana , fanafahana. Hery setra. Mifoka , mahalany. Mandritra, mifoka, m and any, Fifohana , fiteleinana.

Mamotsotra , manafaka. Fivavahana ho any ny maty. Fifadiana, fandavana. Manokana , mampisara-kevitra. Saro-pantarina, variana. Tsy taka-tsaina , tsy loa-body. Acerbe, a. AceYer, va. Acetate, sm. Antique , a. A ch aland age, sm. Acbalander , va. Acharnement , sm. Acharner , va. Achat, sm. Acheminement , sm.

Acheminer, va, s' Acheminer, vp. Acheter , va. Acheteur, sm. Achevement, sm. Achever, va. Achoppement , sm. A chroma tique , a. Acide, as. Acidifefe, a. Acidifiable , a. Acidification , sf. Acidifier, va. Acidule , a. AcieYer , va. Acierie , sf. Acolyte , sm. A-compte , sm. Aconit, sm. Acoquiner , va. Acoustique , sf AcqueVeur , sm. Acquerir, va. Acquit , sm. Acquiescement, sm. Acquiescer, vn. Acquis , sm. Acquisition , sf. ACQ Mtampanga. Mtampanga tena , mifampiampanga. Manabaka ny tsy. Misy tsy, maranitra. Manisy tsy, mandranitra. Avy amy ny acide ace'tique.

Efa maharikivy. Ny sedra ny vinaingitra. Mankalaza varotra. Afonafona , ditra. Mabatezitra, mamporisika. Mandeha , miainga, manatona. Mamita , mahatody , mandany. Tsy manely hazavana. Mabarikivy , bandatra , sedra. Misy sedra. Azo atao sedra. Fahatongavana ho sedra. Mahatonga bo sendra. Faharikiviana, ny raahasedra. Misy sedra kely. Manisy sedra kely.

Manisy tsy. Akolity, namana, mpanaraka. Zara ntrosa, lefilany. Akonity, ahitra misy poizina. Mitaona, mandrekireky. Mihiazatra , mirekireky. Ny amy ny feo njavatra. M pah azo , mpividy. Ny azo, ny hary. Fanekena, fankasitrabana, nanlnana. Maneky, mankasitraka.

Fabaizana efa azo. Fabazoana , iz3y azo.

36.9° - Maladies d’amour: les dépendances affectives

Acquittement , sm, Acquitter, va. Acre , a.

A crete , sf Acrimonie , sf. Acrimonieux , a, Acrobate , sm. Acte , sm. Acteur , sm. Actif , sm, Actif , a. Action , sf. Actionnaire , sm. Actionner, va. Activement, ad. Activer , va. Activite , sf Actual ite , sf Actuel , a. Actuellement , ad. Acuite , sf. Adage, sm. Adaptation , sf Adapter, va. Addition , sf Additionnel , a.

Additionner , va. Adepte , sm. Adherence , sf Adherent, a. Adherer , vn. Adhesion , sf, Adieu , ad. Adjacent , a. Adjectif, sm. Adjeclivement , ad. Adjoindre , va. Adjoint , sm. Adjonction , sf Adjudant , sm. Adjudicataire, sm, Adjudicateur , sm. Adjudication , sf Adjuger , va. Adjuration , sf. Adjurer , va. Ad libitum , ad. Admettre , va. Manefa, mamotsotra. Maharikivy , olona saro-po. Fangidiana, hasiahana. Mangidy, masiaka. Mpandihy ambony ny mahazaka. Atao , asa. Mpanao lanonana, mpilanona. Ky fananana. Mavitrika , inalaky. Atao, fanao. Mpandoa vola hatao varotra, Miady.

1387 commentaires

Faingana, t'atratra. Mampalaky, manafaingana. Ny ankehitriny. Atao ankehitriny. Ankehitriny, amy ny izao. Oha-bolana, hai-nteny. Fahametezana, famboarana, fampika- Mahamety, mampihaona, mampika- Fampikarabanana, adisanina. Amby ny , fanampy ny. Manisa , manakambana. Mpianatra zava-iniahna. Fireketana , fahaditiana. IViirekitra, mahadity. Mirekitra , maneky. Fanekeoa, fikambanana, fireketana. Akeky , anila. Izay tolorana. Mpanolotra , mpa Fanolorana , fano Manolotra, manom Maka , mandray.

Administratif , a. Administration , sf Admtnistrativement , ad.

Calaméo - Kaléidoscope - L'actualité des livres

Administre , sm. Administrer , va. Admirable , a. Admirablement , ad. Admirateur, sm. Admiratif, a. Admiration , sf. Admirer , va. Admissibility , sf. Admissible , a. Admission , sf Admone'ter, na Admonester, va. Admonition , na Admonestation , sf. Adolescence , sf. Adolescent, as. Adonis, sm. Adoniser, va. Adopter , va. Adorable , a. Adorablcment , ad. Adorateur , sm. Adoration , sf Adorer, va.

Adosser , va. Adoucir , va. Adoucissant, a. Adoucissement , sm. Ad rem , ad. Adresse , sf Adresser , va. Adroit , a. Adroitement, ad. Adulateur , sm. Adulation, sf Aduler, va. Adnlte , as. Since the nuclear installations followed one other at the CEA of Fontenay- aux -Roses still their gradual stop the last ten years, except two installations INB34 and INB73, necessary for the wastes management. Today these installations form the subject of a drainage program.

The public opinion is regularly informed on this program since This document presents the stock of the actions realized since this date: the track keeping of the sites activities impacts on the environment and the actions realized since Diagnosis of Intracranial Lesions by Gamma-Encephalography using Human Serum Albumin Labelled with Iodine; Diagnostic des lesions intracraniennes par la gamma-encephalographie a l'aide de la serumalbumine humaine marquee a l' iode ; Diagnoz vnutricherepnykh povrezhdenij putem gamma-ehntsefalografii pri pomoshchi mechenoj iodom albuminovoj syvorotki cheloveka; Diagnostico de las lesiones intracraneanas por gammaencefalografia mediante sero- albumina humana marcada con yodo Six hundred patients were examined by means of serum albumin labelled with iodine Radioactivity was read twice with an scintillation counter in contact with the skull, two hours and twenty-four hours after the radioactive injection.

Bloc-notes : et voici l'effondrement de la pensée unique

Of intracranial tumours, were accompanied by a focus of persistent gamma hyperactivity. Of those not detected by the examination, half were tumours of the hemispheres and half of the posterior fossa and pineal body. Abscesses, haematomata and cirsoid aneurisms were detected. In one-third of the cases acute cerebro-vascular lesions produced abnormal readings, half of which had the peculiar appearance pathognomonic of softening or thrombosis ; the others resembled tumour graphs, the only difference being that the abnormal readings associated with acute vascular lesions disappeared in a few weeks.

Two-thirds of these acute lesions were associated with a negative gamma-encephalogram. Arterial aneurisms, non-tumourous epileptogenic foci, and various purely neurological conditions gave normal results in 96 per cent of cases. Brain investigation by radioalbumin can provide valuable information not only on the presence and exact location of a neurosurgical injury but also on its nature. In particular, it seems very likely to detect a meningioma, glioblastoma or metastatic growth. These properties, together with information on positive diagnosis and location, make it a specially useful neurodiagnostic method.

Gamma-encephalography also seems likely to be one of the most reliable ways of detecting relapses and of following-up the effects of medical treatment or radiotherapy. Sur tumeurs intracraniennes, se sont accompagnees d'un foyer d. Localized iron supply triggers lateral root elongation in Arabidopsis by altering the AUX 1-mediated auxin distribution.

Root system architecture depends on nutrient availability, which shapes primary and lateral root development in a nutrient-specific manner. To better understand how nutrient signals are integrated into root developmental programs, we investigated the morphological response of Arabidopsis thaliana roots to iron Fe. Relative to a homogeneous supply, localized Fe supply in horizontally separated agar plates doubled lateral root length without having a differential effect on lateral root number. In the Fe uptake-defective mutant iron-regulated transporter1 irt1 , lateral root development was severely repressed, but a requirement for IRT1 could be circumvented by Fe application to shoots, indicating that symplastic Fe triggered the local elongation of lateral roots.

We conclude that a local symplastic Fe gradient in lateral roots upregulates AUX 1 to accumulate auxin in lateral root apices as a prerequisite for lateral root elongation. Peer reviewed. On observe des dynamiques s After a brief presentation of the Fontenay- aux -Roses CEA centre, this report indicates the different safety measures in the different nuclear base installations INB of this site measures related to different risks, to emergency situations, to inspections and audits.

It describes measures related to radiation protection: organisation, dosimetry results. It presents the different significant events which occurred in and were declared to the ASN. It discusses the results of measurements of liquid, gaseous and chemical releases from the installations and their impact on the environment. It addresses the radioactive waste management measures to limit their volume and to limit their impact on health and on the environment, notably on water and soils, type and quantities of wastes stored in INBs.

It presents the different measures and actions related to information transparency. Studies on irradiated fuels and on radio-chemical processes were performed till and a large quantity of radioactive waste were generated and have stayed on the site so far in storage pits. EMC purpose is to prepare high level radioactive waste for their removal towards the Diadem storing facility that is being built on the Marcoule CEA site. EMC is expected to operate for 4 years. Decommissioning works are going on at Fontenay- aux -roses CEA center. The CEA center of Fontenay- aux -roses is pursuing the dismantling operations of its nuclear installations.

In glove boxes of the plutonium chemistry laboratory were disassembled and moved to the Cadarache CEA center. Hot cells from the Castor, Cyrano and Petrus lines are currently undergoing decontamination operations before being dismantled. As for the processing station of liquid effluents, the cutting works of the incinerator of low-level radioactive wastes and of the tanks began in and are expected to be over by end The Triton research reactor was decommissioned in and dismantling works on its hot cell and on its pool began at the end of Sullivan, William F.

Comme le champ de foire avant lui, il est de facto un Les myiases sont des infections parasitaires par des larves de mouches. Observation spatiale et SIG: des outils pour cartographier les zones sensibles aux mouvements de terrain. Il racconto procede per scarti, ellissi, anticipazioni e flasback, dando luogo a una narrazione labirintica dalla singolare trama arabescante.

Modelisation de la diffusion sur les surfaces metalliques: De l'adatome aux processus de croissance. Cette these est consacree a l'etude des processus de diffusion en surface dans le but ultime de comprendre, et de modeliser, la croissance d'une couche mince.

L'importance de bien mai triser la croissance est primordiale compte tenu de son role dans la miniaturisation des circuits electroniques. Nous etudions ici les surface des metaux nobles et de ceux de la fin de la serie de transition. Dans un premier temps, nous nous interessons a la diffusion d'un simple adatome sur une surface metallique.

Nous avons, entre autres, mis en evidence l'apparition d'une correlation entre evenements successifs lorsque la temperature est comparable a la barriere de diffusion, i. Nous proposons un modele phenomenologique simple qui reproduit bien les resultats des simulations. Ces calculs nous ont aussi permis de montrer que la diffusion obeit a la loi de Meyer-Neldel.

Cette loi stipule que, pour un processus active, le prefacteur augmente exponentiellement avec la barriere. En plus, ce travail permet de clarifier l'origine physique de cette loi. En comparant les resultats dynamiques aux resultats statiques, on se rend compte que la barriere extraite des calculs dynamiques est essentiellement la meme que celle obtenue par une approche statique, beaucoup plus simple. On peut donc obtenir cette barriere a l'aide de methodes plus precises, i. C'est ce que nous avons fait pour plusieurs systemes metalliques.

à : to, toward, towards

Nos resultats avec cette derniere approche se comparent tres bien aux resultats experimentaux. Nous nous sommes attardes plus longuement a la surface du platine. Cette surface regorge de particularites interessantes, comme la forme d'equilibre non-hexagonale des i lots et deux sites d'adsorption differents pour l'adatome. De plus, des calculs ab initio precedents n'ont pas reussi a confirmer la. Neutron moderation at very low temperatures ; Moderation des neutrons aux tres basses temperatures We tried to work out a device giving off an important beam of cold neutrons and able to operate in a way as automatic as possible during many consecutive day without a stop.

Several circuits have already been achieved at very low temperatures but they brought out volumes and fluxes much lower than those we used this time. The difficulties we have met in carrying out such a device arose on the one hand from the very high energy release to which any kind of experiment is inevitably submitted when placed near the core of the reactor, on the other, hand from the very little room which is available in experimental channels of reactors. In such condition, it is necessary to use a moderator as effective as possible. This study is divided into three parts ; in the first part, we try to determine: a conditions in which moderation takes place, hence the volume of the cell; b materials likely to be used at low temperature and in pile; c cooling system; hence we had to study fluid flow conditions at very low temperatures in very long ducts.

The second part is devoted to the description of the device. The third part ventilates the results we have obtained. Nous avons cherche a realiser une installation donnant un faisceau de neutrons froids important, et pouvant fonctionner d'une maniere aussi automatique que possible, pendant des periodes de plusieurs jours sans arret. Plusieurs circuits aux tres basses temperatures ont deja ete realises, mais ils ne mettaient.

Contribution to the study of several chemical hazards in the Centre d'Etudes Nucleaires of Fontenay- aux -Roses; Contribution a l'etude de quelques nuisances chimiques au centre d'etudes nucleaires de Fontenay- aux -Roses. From the checking of index cards of hazards, the study relates the distribution of the chemical hazards in the Centre d'Etudes Nucleaires of Fontenay- aux -Roses. Those concerning the greatest number of agents in the Centre are classified according to the categories corresponding to the different conditions of working.

Thus, the most important are put forward. Then, the authors rapidly make a review of hazards which may have some special interest because they appear more specific of the nuclear energy or because they are the most frequently noted on the index cards of hazards. The case of the tributylphosphate is studied more precisely. Celles qui concernent le plus grand nombre d'agents du Centre sont classees selon les categories correspondant aux differentes conditions de travail.

Les plus importantes d'entre elles sont ainsi mises en evidence. Les auteurs passent ensuite en revue, rapidement, les nuisances qui peuvent presenter un interet particulier soit parce qu'elles semblent plus specifiques de l'Energie Nucleaire, soit parce qu'on les rencontre le plus frequemment sur les fiches de nuisances. Le cas du tributylphosphate est envisage de facon plus detaillee. A study of the kinetics suggests that, for a given temperature, the emission of the halogens radioactive parents of the rare gases is the most important process.

By using previously irradiated samples containing high concentrations of some gaseous isotopes it is observed that the release of xenons and krypton is not much dependant on the concentrations of the gases in the solid; it is concluded that the rare gas release during irradiation is due mainly to the migration of the halogens. L'observation des cinetiques suggere qu'a une temperature donnee, l'emission des halogenes precurseurs des gaz rares est le phenomene preponderant.

En utilisant des echantillons prealablement irradies et contenant de fortes concentrations en certains isotopes gazeux il est observe que l'evolution des xenons et kryptons est peu dependante de leur concentration dans le solide; il est conclu que pendant l'irradiation, le degagement des gaz rares doit etre attribue principalement aux halogenes. Order of 30 March on licensing of gaseous radioactive effluent releases by the Fontenay- aux -Roses Nuclear Research Centre.

Preliminary dismantling for the decommissioning of nuclear licensed facilities at the CEA Centre in Fontenay aux Roses. Under the perimeter modification programme for the Nuclear Licensed Facilities NLFs of the French Atomic Energy Commission centre at Fontenay aux Roses CEN-FAR , preliminary dismantling work proved necessary to decommission the buildings outside the nuclear perimeter and create interim storage areas for waste packages.

Second meeting of the Atomic and Molecular Data Centre network. Fontenay aux Roses, May The meeting was attended by 20 representatives from centres and groups from six Member States concerned with the coordinated international management of atomic and molecular data pertinent to controlled fusion research and technology. Results: Thirty-four isolates One other isolate, identified as C.

Conclusion: It was concluded that one should be cautious in the identification of C. Cette subvention lui permettra d'utiliser le Le CRDI investit dans des solutions Neutron distribution in the central cell and a peripheral cell of the Fontenay- aux -Roses pile. The distribution of the neutron density has been determined in the central cell and a peripheral cell of the pile at Fontenay- aux -Roses. This measurement was carried out by the autoradiographic method with manganese detectors.

The neutron density distribution in the uranium rod has already been studied. The measurement was completed by the study of the neutron density in the complete cell by means of detectors placed in the uranium and in the heavy water. Prochaine session le 21 octobre This document proposes, first, a presentation of the Fontenay- aux -Roses CEA centre, of its activities and installations.

Then it gives a rather detailed overview of measures related to safety and to radiation protection within these activities and installations. Next, it reports significant events related to safety and to radiation protection which occurred in and which have been declared to the French nuclear safety authority ASN. It discusses the results of release measurements liquid and gaseous effluents, radiological assessment, and chemical assessment for various installations and the control of the chemical and radiological impact of these gaseous and liquid effluents on the environment.

Finally, it addresses the issue of radioactive wastes which are stored in the different nuclear base installations of the Centre. It indicates the different measures aimed at limiting the volume of these warehoused wastes and addresses their impact on health and environment. Nature and quantities of warehoused wastes are specified. This report presents the different nuclear base installations INB of the Fontenay- aux -Roses CEA centre, gives an overview of measures regarding safety within these installations organisation, general arrangements, arrangements related to different risks, defence in-depth, management of emergency situations, inspections, audits and second-level controls, arrangements and main events specific to the different installations and buildings, issues related to transports, soil radiological assessment and measures related to radiation protection organisation and results.

It reports the significant events related to safety and radiation protection which occurred in and were declared to the ASN, and discusses how the return-on-experience has been used. It reports and comments the results of measurements of radiological and chemical gaseous and liquid effluents, of surveys of the environment. It also evokes important events related to these measurement and survey processes, presents the environmental management approach. The next part addresses the management of radioactive wastes: arrangements aimed at limiting the volume of warehoused wastes, and at limiting their impact on health and on the environment, nature and quantities of warehoused wastes.

The different arrangements regarding transparency and information are reviewed TSN report, newsletter, and so on. Application of solar chargers to prospection instruments; Application des chargeurs solaires aux appareils de prospection. The use of conventional batteries has certain disadvantages, and for this reason high-voltage batteries have been gradually replaced in all prospection instruments by transistor supply systems, using less cumbersome sources of energy.

All the same low voltages are still necessary, and in hot or damp countries the use of these batteries leads to consumptions out of all proportion to the services rendered. This is why the use of solar energy possesses real advantages. After a brief review of the basic ideas on semiconductors, this article describes a selenium solar battery which was developed by the Westinghouse brakes and signals society. C'est pourquoi, dans tous les appareils de prospection, les piles fournissant des tensions elevees ont ete remplacees au fur et a mesure par des alimentations a base de transistors, utilisant des sources d'energie moins encombrantes.

Toutefois, il faut tout de meme avoir des tensions faibles et l'utilisation de ces piles entraine dans les pays chauds ou humides une consommation disproportionnee par rapport aux services rendus. C'est pourquoi l'emploi de l'energie solaire presente de reels avantages. Cet expose decrit, apres un rappel de notion de base sur les semi-conducteurs, une batterie solaire a base de selenium qui a ete realisee par la Societe des freins et signaux Westinghouse. This report summarizes all the data required for using photonuclear reactions in the field of analysis. The principle of activation analysis based on the use of photons is given.

Actual examples of the analytic possibilities are described in detail, in particular in the case of the determination of very small quantities 20 MeV sont donnees. Le principe de l'analyse par activation aux photons est rappele. Shoot-supplied ammonium targets the root auxin influx carrier AUX 1 and inhibits lateral root emergence in Arabidopsis. We show that the inhibition is independent of abscisic acid ABA signalling and sucrose uptake in shoots but relates to the auxin response in roots. Expression analyses of an auxin-responsive reporter, DR5:GUS, and direct assays of auxin transport demonstrated that SSA inhibits root acropetal rootward auxin transport while not affecting basipetal shootward transport or auxin sensitivity of root cells.

To ensure the legitimacy of film among public authorities, its founder John Grierson built on the conceptual foundation of the Documentary Idea, a programmatic concept of cinema that places the latter at the service of the public. Application du groupe de renormalisation aux conducteurs organiques quasi-unidimensionnels soumis a un champ magnetique. Des conducteurs organiques fortement anisotropes presentent, sous l'effet d'un champ magnetique, une etonnante variete de proprietes physiques tel que: l'effet Shubnikov-de Haas, l'effet de Haas-van-Alphen, l'existence de cascades d'ondes de densite de spin apparentees a l'effet Hall quantique, reentrance vers la phase metallique pouvant provenir d'un 'breakdown' magnetique, et tout recemment la possibilite d'un confinement charge induit par le champ magnetique.

A cela s'ajoute les nombreuses caracteristiques deja apparues en variant la pression hydrostatique ou la substitution chimique: separation spin-charge, localisation de la charge, transition spin-Peierls, antiferromagnetisme itinerant ou non, supraconductivite, et l'existence d'une frontiere commune entre les phases supraconductrice et antiferromagnetique. En vue de completer la description theorique du diagramme de phase generalise des conducteurs organiques, nous adaptons et elargissons la methode du groupe de renormalisation quantique GRQ au cas ou le champ magnetique est non nul.

On sait deja que cette methode permet de resoudre le dilemme tout particulier des composes Q-1D, soit leur capacite de produire des transitions de phase malgre leur forte anisotropie et consequemment de leur faible dimensionalite. Cette methode est deja utilisee pour decrire le diagramme de phase temperature versus pression des sels de Bechgaard, de leurs analogues souffres et mixtes.

Le GRQ permet aussi de comprendre comment des systemes anisotropes comme les conducteurs organiques peuvent se comporter comme des liquides de Luttinger a haute temperature et comme des liquides de Fermi ou condenses a basse temperature. Nous montrons que l'introduction d'un champ magnetique dans un regime de saut coherent interchai ne a deux particules n'apporte que de simples corrections aux lois d'echelles dans le canal zero son, alors qu'il introduit un mecanisme de brisure de paire dans le canal Cooper. Dans le regime de saut coherent a une.

The treatment of effluents; Ameliorations apportees aux traitements des residus radioactifs. For several years the French Atomic Energy Commission has been studying with interest problems presented by radio-active effluents. Since high activities have not yet received a definite solution we will deal only, in this paper, with the achievements and research concerning low and medium activity effluents.

In the field of the achievements, we may mention the various effluent treatment stations which have been built in France; a brief list will be given together with an outline of their main new features. Thus in particular the latest treatment stations put into operation Grenoble, Fontenay- aux -Roses, Cadarache will be presented. From all these recent achievements three subjects will be dealt with in more detail. In the field of research, several topics have been undertaken, a list will be given. In most cases the research concerns the concentration of radionuclides with a view to a practical and low cost storage, a concentration involving an efficient decontamination of the aqueous liquids in the best possible economic conditions.

For improving the treatments leading to the concentration of nuclides, our research has naturally been concerned with perfecting the treatments used in France: coprecipitation and evaporation. In our work we have taken into account in particular two conditions laid down in the French Centres. In the last past we present two original methods for treating liquid effluents.

Ranges of Iodine and Bromine Isotopes Produced in the Interaction of High-Energy Protons with Uranium; Isotopes de l' Iode et du Brome Produits par l'Interaction de Protons de Haute Energie avec l'Uranium; f e e e f e e e c , f e b d d b f c e f e - e d e e b c e d d d e c ; Alcance de los Isotopos del Yodo y del Bromo Producidos en la Interaccion de Protones de Alta Energia con el Uranio.

Brandt, R. Cette operation permet d'obtenir des echantillons sans entraineur qui ne contiennent essentiellement qu'un seul radioisotope pur. Le rendement chimique est egalement determine. L'analyse des donnees indique directement le parcours de chaque isotope dans l'uranium. Pour une energie des protons de 0,55 GeV, le parcours de tous les istopes de l' iode est le meme, c'est-a- dire qu'ils sont tous produits par un processus de fission.

On savait precedemment que ceux des isotopes de l' iode qui sont riches en neutrons ont a peu pres le meme parcours que l'energie des protons, qu'elle soit superieure ou inferieure a 1 GeV, et que les isotopes de l' iode pauvres en neutrons accusent une diminution nette du parcours de la moitie environ lorsque l'energie des protons augmente au-dela de 1 GeV.

L'auteur montre que cette diminution de parcours se produit assez brusquement en donnant une fonction echelonnee de la courbe du parcours en fonction de la masse isotopique de l' iode. Les isotopes pauvres en neutrons qui ont un parcours moindre au-dessus d'une energie de 1 GeV sont les memes que ceux pour lesquels on a observe une forte augmentation de leur fonction d'excitation au-dessus de 1 GeV.

Les isotopes du brome accusent essentiellement le meme comportement en ce qui concerne le parcours. La courbe de rendement isotopique en brome a partir de l'uranium presente les memes caracteristiques principales que la courbe correspondante pour l' iode. La forte augmentation de la formation des isotopes pauvres en neutrons s'observe a nouveau aux energies de bombardement elevees, La discussion poete principalement sur ces isotopes, pauvres en neutrons. Ils ne sont produits essentiellement qu'au-dessus de 1 GeV; aux energies de bombardement elevees, leur parcours n'est qu'environ la moitie de celui des produits de fission normaux, ce qui indique qu'ils sont formes par un processus autre que la.

Study of pentane and cyclopentane radiolysis with the aid of radioactive iodine; Etude de la radiolyse du pentane et du cyclopentane a l'aide d' iode radioactif; Issledovanie radioliza pentana i tsiklopentana s pomoshch'yu radioaktivnogo joda; Estudio de la radiolisis del pentano y del ciclopentano con ayuda de yodo radiactivo.

Analysis of these radicals may lead to at least a partial explanation of the phenomena occurring. For analysis, the ''isotopic dilution'' method is used: the iodine used for taking up the radicals is labelled with iodine, resulting in a whole series of labelled iodides when the reaction is completed. Separation is affected by means of distillation on a microcolumn after inactive carriers have been added and the mineral iodine has been extracted. The activity of each fraction is measured directly it leaves the column. A control is used to obtain absolute G values from the counting.

Precautions are taken to prevent isotopic exchange during separation. This method has been applied to cyclopentane and n-pentane and has yielded a detailed radiolysis spectrum. Pour effectuer cette analyse, on utilise la technique de la : l' iode servant de capteur est marque par de l' iode , ce qui a pour resultat de donner toute une serie d'iodures marques en fin de reaction.

La separation se fait par distillation sur une microcolonne, apres addition d'entraineurs inactifs et extraction de l' iode mineral. L'activite de chaque fraction est mesuree directement a la sortie de la colonne. Un temoin permet l'obtention de valeurs absolues de G a partir des comptages. Des precautions sont prises pour eviter l'echange isotopique en cours de separation. Appliquee au cyclopentane et au n-pentane, cette methode a permis d'obtenir un spectre detaille de radiolyse.

This report presents the results of an environmental assessment of Hydro-Quebec's proposed project to partially divert the waters of the Sault aux Cochons River to the Pipmuacan Reservoir through the Lionnet River. It also includes the results of public consultations conducted by Hydro-Quebec and of those held by the Bureau d'audience publiques sur l'environnement.

The main environmental effects were summarized, including the cumulative effects and the effects caused by accidents and malfunctions that may occur. In addition, the terms and conditions of mitigation measures and follow-up programs were described and the significance of any environmental impacts were assessed. This project will increase the inflow of the Pipmuacan Reservoir, the main reservoir of the Bersimis complex on the Betsiamites River.

The diverted water will produce more electricity when it is generated in the two power stations at the Bersimis complex than it does it does currently in the three power stations of the Sault aux Cochons River. Following mitigative measures, an average annual discharge of 6.

The proposal allows for more water to be diverted to the Pipmuacan reservoir to optimize the operation of existing power generating stations. This report outlined the current use of lands and resources for traditional purposes by Aboriginals. It also discussed the effects of natural events such as flooding, waves and climate that may cause damage to the facilities.

It was determined that the project is not likely to cause significant effects on the renewable resources of the forest and the fisheries. The Department of Fisheries and Oceans, after having taking into account proposed mitigation measures, has rendered a preliminary conclusion which states that the project is not likely to have significant negative environmental effects. This decision will be reconsidered after. Annual progress report of the Fontenay- aux -Roses Research Group. January 1 to December 31 On TFR a study was made on discharges in the absence of a conducting shell and on plasma purity.

Tokamak physics covered the analysis of the mechanism of disruptions and the dynamics of impurities on TFR , and the neutral injection circular periplasmatron. Simultaneously the heating experiments and the diagnostics for TFR were actively prepared, as well as the Torre II project [fr. Auxin plays key roles in a wide variety of plant activities, including embryo development, leaf formation, phototropism, fruit development and root initiation and development.

But how they work is still unknown. In order to conduct a systematic analysis of this gene family in Solanaceae species, a genome-wide search for the homologues of auxin response genes was carried out. Using tomato as a model, a comprehensive overview of SlIAA gene family is presented, including the gene structures, phylogeny, chromosome locations, conserved motifs and cis-elements in promoter sequences. In contrast, group C and some other subgroups seemed to be species-specific.

However, those of other six SlIAAs were decreased. The results of stress treatments showed that most SIIAA family genes responded to at least one of the three stress treatments, however, they exhibited diverse expression levels under different abiotic stress conditions in tomato seedlings. A large number of StIAA genes 12 genes were highly expressed in stolon organs and in during the tuber initiation and expansion developmental stages, and most of these genes were responsive to indoleacetic acid treatment.

All rights reserved. Judiciary records have many appealing aspects, some of which one would not suspect. What is related in indictment documents for instance, as well as in evidence statements, contains small details about sleeping habits that often go unnoticed by historians. But to a larger extent, records also help to determine nocturnal rhythms and more specifically the place that sleep holds in them. Social and political constraints, harshness of working and living conditions, the importance of religion, all show through and convey a specific culture of pre-industrial sleep.

Neutron distribution in the central cell and a peripheral cell of the Fontenay- aux -Roses pile; Repartition des neutrons dans la cellule centrale et une cellule peripherique de la pile de Fontenay- aux -Roses. Cette mesure a ete effectuee par la methode d'autoradiographie avec des detecteurs de manganese. La repartition de la densite des neutrons dans la barre d'uranium a deja ete etudiee. La mesure a ete completee par l'etude de la densite des neutrons dans la cellule complete a l'aide de detecteurs places dans l'uranium et dans l'eau lourde.

Pyramidalis and the correlation between its time-course expression and the levels of indoleacetic in saplings inoculated with Trichoderma. Three strains of Trichoderma asperellum were used to inoculate Shanxin poplar saplings. Inoculated saplings were cultured for 72 h. Negative correlation in inoculated saplings were less significant, probably as a result of Trichoderma inducing. The advantages are the safety and radioprotection improvements and a lower operating cost. A global safety file was written in and and was sent to the French Nuclear Authority on November The list of documents required is given in the paragraph I of this paper.

The main goals were two ministerial decrees one decree for each NLF getting the authorization to modify the NLF perimeter and to carry out cleaning and dismantling activities leading to the whole decommissioning of all NLF. Some specific authorizations were necessary to carry out the dismantling program during the decommissioning procedure. Possibilities of long duration generation of vapour of iodine in the air for its trapping in French activated carbons; Possibilites de generation de longue duree dans l'air de vapeur d' iode en vue de son piegeage par les charbons actifs francais.

As previous studies performed on activated carbon showed that it was necessary to possess a long duration iodine generator to determine the scope of application of some advanced theories concerning the trap mechanism of different forms of radio-iodines, the authors present a generator which uses the high temperature oxidation of sodium iodide by an air stream or an oxygen stream. A version of this apparatus using a 5 Curie source is planned to check the operation of a trap of Un generateur utilisant l'oxydation de l'iodure de sodium a chaud par un courant d'air ou d'oxygene est decrit.

Une version de cet appareil utilisant une source de 5 curies est prevue pour verifier le bon fonctionnement d'un piege de The treatment of irradiated uranium fuel. Results obtained while operating the pilot plant at Fontenay- aux -Roses; Le traitement de l'uranium irradie. Resultats d'exploitation de l'usine-pilote de Fontenay- aux -Roses. In this paper the results obtained from four years operation of the pilot plant when using bars of increasing activity, are summarised and compared with the results of parallel studies carried out in the laboratory. As a conclusion to the article, the optimum conditions for the different phases of a process based on solvent extraction are given.

En conclusion sont donnees les conditions optima pour les differentes phases d'un procede base sur l'extraction par solvant. VIe Sec-tion. Sabine Dullin. Full Text Available Sabine Dullin. Index of places. Index of names. Self-assembly of bimetallic Aux Pd1-x alloy nanoparticles via dewetting of bilayers through the systematic control of temperature, thickness, composition and stacking sequence. Bimetallic alloy nanoparticles NPs are attractive materials for various applications with their morphology and elemental composition dependent optical, electronic, magnetic and catalytic properties.

This work demonstrates the evolution of Aux Pd1-x alloy nanostructures by the solid-state dewetting of sequentially deposited bilayers of Au and Pd on sapphire The evolution of alloy nanostructures is attributed to the surface diffusion, interface diffusion between bilayers, surface and interface energy minimization, Volmer-Weber growth model and equilibrium configuration. Depending upon the temperature, the surface morphologies evolve with the formation of pits, grains and voids and gradually develop into isolated semi-spherical alloy NPs by the expansion of voids and agglomeration of Au and Pd adatoms.

On the other hand, small isolated to enlarged elongated and over-grown layer-like alloy nanostructures are fabricated due to the coalescence, partial diffusion and inter-diffusion with the increased bilayer thickness.